Stichting Bewonerscomité LindtWind
HOME OVER NIEUWS CONTACT
GEEN overlast windmolens bewoners grenzend aan bedrijventerrein
© Frana Communications 2016

VOOR windenergie TEGEN overlast

Stichting LindtWind komt op voor de belangen van

burgers op en rond Groote Lindt Zwijndrecht

De stichting stelt zich ten doel de belangen veiligheid, leefbaarheid en gezondheid van de burgers in het gebied op en grenzende aan bedrijventerrein Groote Lindt in Zwijndrecht te behartigen, te beschermen en te borgen. Dit doet zij door als gespreks- en onderhandelingspartner op te treden met betrokken partijen, in het kader van de toewijzing door Provincie van Groote lindt als locatie om windmolens te realiseren. In brede zin ook als vertegenwoordiger van diezelfde burgers daar waar windmolens op andere locaties in de regio onaanvaardbare overlast voor de bewoners in de wijken grenzend aan Groote Lindt zullen veroorzaken.  Doelstelling is Groote Lindt van de provinciale kaart te laten schrappen, en windmolenoverlast van buurgemeente Dordrecht te voorkomen.  Geen windmolens in dit dichtbevolkte gebied, waar ook nog sprake is van chemische opslag. De stichting tracht haar doel te bereiken door burgers en ondernemers te informeren, belangen juridisch te vertegenwoordigen op het gebied van compensatie, planschade, deelname en/of samenwerking met diverse, betrokken partijen, het bevorderen van het inspraakproces van burgers en de transparantie van publieke besluitvorming te bewaken.
‘Oogjes dicht, snaveltjes toe.’ Dit kenmerkte onze campagne in 2015. Nu staat meneer de Uil centraal als bewaker van de bewonersbelangen Groote Lindt.
wi
OVER
TerrainWebsite
SITE MENU
Ut ullamco tempor non laboris nostrud
adipisicing, et id in ad veniam dolor aliqua in
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem

VOOR windenergie

TEGEN overlast

Stichting LindtWind komt op

voor de belangen van burgers

op en rond Groote Lindt

Zwijndrecht